Горячие новости
2019-02-18 09:18:06
Звернення до Голова Київської МДА щодо пільгового проїзду у столичному громадському транспорті.
2019-02-13 16:03:47
За дорученням Кабміну дає відповідь Мінфін на запит народного депутата України стосовно врегулювання окремих питань соцзахисту і медзабезпечення чорнобильців.
2019-02-13 15:59:53
Відповідь Мінсоцполітики на звернення ВГОІ "Союз Чорнобиль України" до Кабміну щодо санаторно-курортного лікування чорнобильців.
2019-02-01 16:01:22
Мінсоцполітики на виконання доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України щодо санаторно-курортного лікування чорнобильців.
2019-02-01 15:57:44
Депутатське звернення до Прем"єр-міністра України щодо врахування пропозицій ВГОІ "Союз Чорнобиль України" до Закону України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" і відповідь на нього Мінфіну.

Поиск по сайту
По всему сайту
В разделе Новости
В разделе Архив

Сегодня

Статей: 2331

Проект постанови Кабінету Міністрів України

Проект

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від                            2018 р. №

Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених                           у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів, та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів, що додається.               

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем’єр-міністр України                                                              В. ГРОЙСМАН

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

„Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України”

 

 

  1. 1.     Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України” (далі – проект акта) розроблено у зв’язку з прийняттям Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, яким бюджетною програмою 2507020 передбачається надання фінансової підтримки громадським об’єднанням осіб з інвалідністю.

Проект акта враховує пропозиції, зазначені у рішенні Рахункової палати України від 13.10.2015 № 6-4 „Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, призначених на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів” та у звіті Державної аудиторської служби України від 27.11.2017 № 04-14/17 „Аудиторський звіт державного фінансового аудиту ефективності використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні”.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект акта передбачає затвердження механізму виділення коштів для громадських об’єднань інвалідів відповідно до бюджетної програми 2507020 „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів”.

 

3. Правові аспекти

До нормативно-правових актів, що діють у відповідній сфері правового регулювання відносяться: Бюджетний кодекс України, закони України „Про Державний бюджет України на 2018 рік”, „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту акта не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

 

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта потребує погодження з Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі та проведення правової експертизи Міністерством юстиції.

 

6. Регіональний аспект

Проект акта не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

 

6¹. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації.

 

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

 

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує проведення громадського обговорення.

 

81. Розгляд Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій

 

Проект акта не стосується сфери наукової та науково-технічної діяльності.

 

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери  та потребує погодження з уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

 Проект акта стосується прав осіб з інвалідністю і потребує погодження із всеукраїнськими громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, їх спілок.

 

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним.

 

10¹. Вплив реалізації акта на ринок праці

Реалізація проекту акта не впливатиме на ринок праці.

 

11. Прогноз результатів

Реалізація положень проекту акта дозволить затвердити механізм виділення коштів для громадських об’єднань інвалідів відповідно до бюджетної програми 2507020 „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів”.

 

 

Заступник Міністра                                                                          О. Привалов

 

 

 

____  ___________2018 р.

 

 

Проект

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від __________ 2018 р. № ______

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів

1. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених Мінсоцполітики у державному бюджеті за програмою „Фінансова підтримка громадських об’єднань інвалідів” (далі – бюджетні кошти).
2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики. Відповідальним за виконанням бюджетної програми та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд).
Одержувачами бюджетних коштів є всеукраїнські громадські об’єднання осіб з інвалідністю, їхні спілки, які внесені до Реєстру громадських об’єднань, утворені з метою, визначеною статтею 12 Закону України „Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”, мають місцеві осередки у більшості областей України (для всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю), не менше як одне всеукраїнське громадське об’єднання осіб з інвалідністю у своєму складі (для спілок громадських об’єднань осіб з інвалідністю), місцеві (обласні) осередки всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю, а також підприємства та організації невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємства та об’єднання зазначених товариств, які спрямовують такі кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів (далі – громадські об’єднання).
3. Для отримання бюджетних коштів громадські об’єднання подають Фонду до 30 травня року, що передує періоду, в якому надається фінансова підтримка, заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
До заяви додаються:
копія статуту (положення) громадського об’єднання (подається одноразово під час отримання бюджетних коштів вперше, якщо до зазначеного статуту (положення) не вносилися зміни);
анкета громадського об’єднання за формою, затвердженою Мінсоцполітики;
інформація щодо діяльності громадського об’єднання, зокрема його досвіду з реалізації за останній рік заходів за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, щодо джерел фінансування громадського об’єднання, щодо необхідного для проведення заходу матеріально-технічного та кадрового забезпечення;
копія протоколу засідання центрального статутного органу громадського об’єднання про обрання складу керівництва;
копія звіту про діяльність громадського об’єднання за формою державного статистичного спостереження № 1 – громадська організація (річна) „Звіт про діяльність громадської організації”;
календарний план та анкета заходу, форми яких затверджуються Мінсоцполітики;
розрахунки та обґрунтування за напрямами використання бюджетних коштів у розрізі напрямів, визначених пунктом 6 цього Порядку, із зазначенням фактичних показників діяльності громадських об’єднань і з урахуванням отримання ними власних надходжень (доходів);
інформація про обсяг фінансування місцевих (обласних) осередків громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році за рахунок місцевих бюджетів, а також про напрями використання коштів місцевих бюджетів.
Громадські об’єднання, які отримали бюджетні кошти в минулому році, подають також копію звіту про їх використання.
Заява та інші документи (в тому числі їх копії), що подаються громадським об’єднанням, засвідчуються підписом керівника або уповноваженої особи (з долученням належним чином оформленої копії або оригіналу документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи) громадського об’єднання, скріпленим печаткою громадського об’єднання (у разі наявності).
Відповідальним за достовірність і повноту інформації, викладеної в поданих документах, є керівник громадського об’єднання або уповноважена особа.
4. Подані згідно з пунктом 3 цього Порядку документи розглядаються Фондом протягом одного місяця з дня їх надходження.
5. Обсяг бюджетних коштів, що виділяються громадському об’єднанню, визначається з урахуванням:
1) відповідності запланованих заходів цілям та пріоритетам державної політики у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю та забезпечення їхніх прав, а також очікуваним результатам.
У цьому Порядку поняття „захід” означає сукупність дій, необхідних для виконання громадським об’єднанням конкретного завдання в межах програми;
2) актуальності, соціальної спрямованості та інноваційності заходів для відповідної категорії громадян, а також чіткості, повноти й правильності вибору такої категорії;
3) результатів діяльності громадського об’єднання в минулому році та досвіду його роботи;
4) раціональності та економності використання громадським об’єднанням бюджетних коштів, зокрема обґрунтованості запропонованої вартості витрат, залучення небюджетного фінансування, відповідності запланованих витрат проведеним заходам;
5) наявності детальних розрахунків та обґрунтувань за кожним напрямом використання бюджетних коштів з урахуванням фактичних показників діяльності громадського об’єднання та отриманих ним власних надходжень (доходів), у разі надання фінансової підтримки у минулих роках – результатів аналізу ефективності використання коштів;
6) рівня кадрового, матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для проведення заходів;
7) рівня поширення позитивного досвіду в процесі проведення заходів;
8) рівня підвищення розміру мінімальної заробітної плати для працівників невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів;
9) кількості членів об’єднання, соціально-культурних підрозділів підприємств та об’єднань УТОГу та УТОСу (бібліотек, клубів, навчально-інформаційних центрів, редакцій періодичних видань, реабілітаційних установ тощо).
Розподіл бюджетних коштів проводиться Мінсоцполітики з урахуванням пропозицій робочої групи, утвореної Фондом за участю представників громадських об’єднань, що претендують на отримання фінансової підтримки у відповідному бюджетному році, представників засобів масової інформації та журналістів.
6. Бюджетні кошти, надані громадським об’єднанням, спрямовуються ними на:
1) реалізацію заходів статутними органами громадського об’єднання, передбачених його статутом (положенням) (асамблеї, з’їзди, пленуми, засідання ради, президії, правління, конференції, загальні збори), за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю;
2) проведення заходів з реалізації положень статуту (положення) громадського об’єднання та положень Конвенції про права осіб з інвалідністю, з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю, Дня пам’яті Чорнобильської трагедії та Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, організації виставок, концертів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, зустрічей у форматі круглого столу та інших інформаційно-просвітницьких заходів відповідно до їхньої тематики (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю;
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів за умови участі в них переважної кількості осіб з інвалідністю;
3) навчання голови та секретаря тендерного комітету статутного органу громадського об’єднання, що здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг в установленому законодавством порядку;
4) випуск згідно з договорами, укладеними з вітчизняними суб’єктами господарювання, газет і журналів з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю, доходи від реалізації яких використовуються лише за напрямами, визначеними цим пунктом;
5) підтримку невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, підприємств та об’єднань зазначених товариств, які спрямовують бюджетні кошти на утримання своїх соціально-культурних підрозділів, у тому числі на матеріальне заохочення працівників, в обсязі, що не перевищує разом із нарахуваннями 80 % загального обсягу бюджетних коштів, передбачених зазначеним товариствам.
Перелік професій (посад) працівників підприємств та організацій невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурних підрозділів та об’єднань зазначених товариств затверджується Мінсоцполітики.
Розподіл бюджетних коштів між підприємствами та організаціями невиробничої сфери УТОГу та УТОСу, соціально-культурними підрозділами та об’єднаннями зазначених товариств затверджується товариствами за погодженням із Фондом з урахуванням пункту 5 цього Порядку та з посиланням на зазначений перелік професій (посад).
При визначенні обсягу бюджетних коштів підприємствам та організаціям невиробничої сфери УТОГу та УТОСу враховуються результати господарської діяльності підприємств, зокрема показники чистого прибутку;
6) підтримку громадських об’єднань осіб з інвалідністю, що входять до складу всеукраїнських громадських об’єднань осіб з інвалідністю і надають особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень послуги з денного догляду згідно з окремим списком, погодженим із Фондом, у тому числі матеріальне заохочення працівників, які безпосередньо надають такі послуги, в обсязі, що не перевищує разом із нарахуваннями 80 % обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об’єднанню на надання послуг з денного догляду;
7) відшкодування на загальну суму до 6 млн грн громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, витрат на лікування в закладах охорони здоров’я на території України, придбання ліків, що відсутні в таких закладах, виробів медичного призначення, протезів, крім зубного протезування дорогоцінними металами та металокерамікою, у порядку, затвердженому Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном;
8) оплату (в сумі не більше як 20 % загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об’єднанню на проведення заходів):
оренди приміщень, в яких громадське об’єднання проводить свою статутну діяльність, за умови відсутності власного приміщення, обладнання та меблів;
комунальних послуг у межах середніх норм споживання щодо приміщень, в яких громадське об’єднання проводить свою статутну діяльність;
послуг із поштового зв’язку та електрозв’язку;
послуг із поточного ремонту комп’ютерного та периферійного обладнання;
послуг з придбання, встановлення, користування та обслуговування системних програм і програм бухгалтерського обліку та офіційного сайту громадського об’єднання, забезпечення доступу до електронної пошти та інтернету, а також нотаріальних послуг з оформлення установчих документів громадського об’єднання, що надаються державними нотаріальними конторами;
придбання канцелярських виробів;
9) матеріальне заохочення (винагороду) працівників громадського об’єднання, які забезпечують роботу такого об’єднання, в обсязі, що не перевищує разом із нарахуваннями 35 % загального обсягу бюджетних коштів, передбачених громадському об’єднанню на проведення заходів, крім об’єднань, зазначених у підпунктах 5 і 6 цього пункту;
10) оплату відряджень працівників громадського об’єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 „Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 11, ст. 488).
7. Використання бюджетних коштів на інші цілі, в тому числі на оплату посередницьких послуг, забороняється.
8. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів проводиться в установленому законом порядку.
9. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться в установленому законодавством порядку.
10. Громадські об’єднання подають щороку до 30 січня Фонду звіти про використання бюджетних коштів, у тому числі результативні показники, для їх узагальнення та подання до 10 лютого Мінсоцполітики.
Фонд проводить моніторинг реалізації заходів, передбачених у пункті 6 цього Порядку, із зазначенням обсягу бюджетних коштів, витрачених на такі заходи та досягнення цілей. Результати моніторингу щомісяця до 10 числа оприлюднюються на офіційному сайті Фонду.
Громадські об’єднання подають до Фонду щомісяця до 5 числа інформацію для проведення такого моніторингу.
11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

 

                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                постановою Кабінету Міністрів України
                                                                                       від                     №

 

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 березня 2012 р. № 176 ,,Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських об’єднань інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з відзначення Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 20, ст. 738).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2012 р. № 331 ,,Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні                       1941–1945 років” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 32, ст. 1188).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 441 ,,Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні                       1941–1945 років” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 50, ст. 1785).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 506 ,,Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні                                   1941–1945 років” (Офіційний вісник України, 2013 р., № 60, ст. 2148).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 187 ,,Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 і від 7 березня 2012 р. № 176” (Офіційний вісник України,          2015 р., № 30, ст. 877).

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 171 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня          2012 р. № 176” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 23, ст. 902).

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2016 р. № 749 ,,Про внесення змін до пункту 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку громадських організацій інвалідів та ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і військових пам’ятників та з увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні                1941–1945 років” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 87, ст. 2833).

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2017 р. № 218 ,,Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня          2012 р. № 176” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 30, ст. 889).

 

Статистика
Число посетителей сайта
Число просмотренных страниц
2019 Февраль
2198
55645

Медицинская помощь
2016-08-18 13:43:52
Лист Олівінського В.В.
2014-05-08 15:39:17
Лист Листраденкова П.С.
вх №213 від 07,05,2014
2014-05-08 15:37:41
Лист Арутюмова А.К.
вх № 214 від 07,05,2014
2014-03-07 17:31:50
Лист Жук Г.И.
2013-04-04 17:37:34
Лист Кияшко О.П.
вх 223 от 03,04,2013