Горячие новости
2019-07-11 17:16:16
Відповідь Адміністрації Президента України на ЗВЕРНЕННЯ учасників акції солідарності чорнобильців від 05.06.2019 року.
2019-06-29 09:27:11
З Днем Конституції України!
28 червня 2019 року № 214
2019-06-29 09:21:04
ПОСТАНОВА КМУ №543 від 26.06.2019
2019-06-26 22:27:28
Про відсторонення від виконання обов_язків голови Відокремленого підрозділу ВГОІ "Союз Чорнобиль України"- "Вінницька обласна організація" Бойчука М.П.
2019-06-24 20:24:36
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ щодо проведення звітно-виборної конференції Тернопільської ОГОІ ВГОІ "Союз Чорнобиль України".

Поиск по сайту
По всему сайту
В разделе Новости
В разделе Архив

Сьогодні

Статей: 2357

Проект постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України "Про загальнообов"язкове пенсійне страхування", напрацьований Мінсоцполітики.

Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 


Проект
 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від                    2019 р. №
Київ

Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, що додається.
2. Установити, що згідно із Порядком проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженим цією постановою, пенсії у 2019 році перераховуються в березні.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 795 „Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України  „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 36, ст. 2407);
постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 486  „Про внесення змін до Порядку перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 59, ст. 1780).

 

Прем’єр-міністр України                                                               В. ГРОЙСМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України
від                       2019 р. №


 ПОРЯДОК
проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

1. Цим Порядком визначено механізм проведення перерахунку відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон) раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії. 
2. Перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок, крім тих, які на дату проведення перерахунку переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону (за зверненнями, які надійшли з 1 січня року, в якому проводиться перерахунок).
3. Перерахунку підлягають пенсії:
призначені відповідно до Закону;
призначені відповідно до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в розмірі відшкодування фактичних збитків;
призначені з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до частини першої статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”.
4. Коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, визначається за такою формулою:


К =

(ЗСЦ + ЗСЗ) × 50 %
             100 %

+ 1,

 

де ЗСЦ – показник зростання споживчих цін за попередній рік (у відсотках);
ЗСЗ – показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, порівняно з попереднім роком (у відсотках), що визначається за такою формулою:
ЗСЗ = Псзп (1) : Псзп (2) × 100 % – 100 %,
де Псзп (1) – показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення;
Псзп (2) – показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески за рік, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Із 2021 року показник зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, визначатиметься як співвідношення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, із показником середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
У разі відсутності дефіциту коштів Пенсійного фонду України для фінансування виплати пенсій у солідарній системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування розмір щорічного збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, передбачений пунктом 5 цього Порядку, може бути збільшено, але він не повинен перевищувати 100 % показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, та дата перерахунку пенсій визначаються щороку Кабінетом Міністрів України у межах бюджету Пенсійного фонду України.
5. У 2019 році показник середньої заробітної плати (доходу) збільшується шляхом множення у 2019 році показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії станом на 1 жовтня 2017 року, на коефіцієнт, визначений згідно з пунктом 4 цього Порядку.
Кожен наступний перерахунок у зв’язку зі збільшенням показника  середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, проводиться з урахуванням збільшеного у попередніх роках показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески.
6. При перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, призначених відповідно до Закону, застосовується величина оцінки одного року страхового стажу, визначена   статтею 25 Закону на дату проведення перерахунку.
При перерахунку пенсій у зв’язку зі збільшенням показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії, враховуються суми доплат до попереднього розміру пенсій, підвищень, суми індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством (крім підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, що визначені законодавством).
Якщо внаслідок перерахунку, проведеного відповідно до цього Порядку, розмір пенсії зменшується, пенсія перераховується при наступному збільшенні показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який застосовується для обчислення пенсії.
7. Після збільшення відповідно до цього Порядку показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, він застосовується:
при проведенні наступних перерахунків пенсій, переведенні з одного виду пенсії на інший (крім умов, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону);
при призначенні пенсії відповідно до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”.
8. Перерахунок пенсії особам, яким пенсію / щомісячне довічне грошове утримання призначено відповідно до Митного кодексу УкраїниПодаткового кодексу України, законів України „Про Кабінет Міністрів України”„Про державну службу”„Про Національний банк України”„Про дипломатичну службу”„Про службу в органах місцевого самоврядування”„Про прокуратуру”„Про статус народного депутата України”„Про судоустрій і статус суддів”, „Про судову експертизу”„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”„Про наукову і науково-технічну діяльність”„Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР,  проводиться для визначення частини розміру, обчисленої відповідно до Закону.
Якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до Закону, буде більшим від розміру пенсії, обчисленого відповідно до Митного кодексу УкраїниПодаткового кодексу України, законів України „Про Кабінет Міністрів України”„Про державну службу”„Про Національний банк України”„Про дипломатичну службу”„Про службу в органах місцевого самоврядування”„Про прокуратуру”„Про статус народного депутата України”„Про судоустрій і статус суддів”, „Про судову експертизу”„Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”„Про наукову і науково-технічну діяльність”„Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР, проводиться автоматичне, без звернення особи, переведення на пенсію на умовах, передбачених Законом, за матеріалами пенсійних справ, про що органи Пенсійного фонду України інформують зазначених осіб шляхом надсилання листа або смс-повідомлення на номер мобільного телефону операторів мобільного зв’язку України.
Для переведення пенсії на умови, передбачені Законом, особа у будь-який час може звернутися до органів Пенсійного фонду України для переведення на пенсію / щомісячне довічне грошове утримання за нормами законодавчих актів, передбачених абзацами першим та другим цього пункту, з установленням розміру пенсії / щомісячного довічного грошового утримання, отримуваного до такого переведення, з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому надійшла заява про переведення.

 

ПРОГНОЗ ВПЛИВУ
реалізації Кабінету Міністрів України „Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України
„Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” акта на ключові інтереси заінтересованих сторін

1. Суть проекту акта
Проектом акта пропонується затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, який визначає механізм проведення перерахунку відповідно до частини другої статті 42 цього Закону раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії.
2. Вплив на ключові інтереси усіх заінтересованих сторін

Заінтересована
сторона

Ключовий
інтерес

Очікуваний (позитивний чи негативний) вплив на ключовий інтерес із зазначенням передбачуваної динаміки змін основних показників
(у числовому або якісному вимірі)

Пояснення (чому саме реалізація акта призведе до очікуваного впливу)

короткостроковий
вплив (до року)

середньостроковий
вплив (більше року)

Пенсіонери

Підвищення розміру пенсії   

Позитивний

Позитивний

Реалізацією акта буде визначено механізм проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”  

Міністерство соціальної політики України

Реалізація державної політики у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування

Позитивний

Позитивний

Реалізацією акта буде визначено механізм проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”   

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту постанови Кабінету Міністрів України
Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України
„Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”

Мета: проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Закон).

  1. Підстава розроблення проекту акта

Проект акта розроблено на виконання пункту 411 розділу 11 Плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р. 

  1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Частиною другою статті 42 Закону для забезпечення індексації пенсії щороку проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії.
Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії, щороку збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують року, в якому проводиться збільшення, порівняно з трьома календарними роками, що передували року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
Розмір, дата та порядок такого збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету Міністрів України з урахуванням мінімального розміру збільшення, визначеного абзацом другим цієї частини.
Відповідно до пункту 45 Розділу XV „Прикінцеві положення” Закону  збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для обчислення пенсій, передбачене частиною другою статті 42 Закону, проводиться починаючи                            з 2021 року.
У 2019-2020 роках показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який застосовується для перерахунку пенсій, збільшується на коефіцієнт, що відповідає 50 відсоткам показника зростання споживчих цін за попередній рік та 50 відсоткам показника зростання середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, за рік, що передує року, в якому проводиться збільшення, порівняно з роком, що передує року, який є попереднім щодо року, в якому проводиться збільшення.
У зв’язку з цим виникла необхідність внесення відповідних змін до Порядку.

3. Суть проекту акта
Проектом акта пропонується затвердити Порядок проведення перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” (далі – Порядок), який визначає механізм проведення перерахунку раніше призначених пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії.
Порядком, зокрема передбачено, що перерахунку підлягають пенсії, призначені за зверненнями, які надійшли по 31 грудня року, що передує року, в якому проводиться перерахунок, крім тих, які на дату проведення перерахунку переведено з пенсії по інвалідності на пенсію за віком на умовах, визначених абзацом третім частини третьої статті 45 Закону (за зверненнями, які надійшли з 1 січня року, в якому проводиться перерахунок).
Перерахунку підлягають пенсії, призначені:
відповідно до Закону,
відповідно до статті 54 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” в розмірі відшкодування фактичних збитків,
з урахуванням заробітку (грошового забезпечення), який визначено відповідно до частини першої статті 43 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”
Порядок передбачає формулу визначення коефіцієнту збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, який застосовується для обчислення пенсії.
Крім того проектом акта пропонується:
установити, що перерахунок пенсій згідно із Порядком у 2019 році здійснюється в березні;
визнати такими, що втратили чинність пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2013 р. № 795 „Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та постанову Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 486 „Про внесення змін до Порядку перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

4. Правові аспекти
Нормативними актами у цій сфері правового регулювання є закони України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2013 № 795 „Деякі питання реалізації частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, від 12.07.2017 № 486 „Про внесення змін до Порядку перерахунку пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 244-р. „Про затвердження плану пріоритетних дій Уряду на 2018 рік”.

5. Фінансово-економічне обґрунтування
Місячна потреба коштів після прийняття рішення про розмір коефіцієнту збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні та дату перерахунку пенсії складатиме 2 700 млн грн за рахунок коштів Пенсійного фонду України, які передбачені у проекті бюджету Пенсійного фонду України                                 на 2019 рік.

6. Прогноз впливу
Реалізація акта матиме вплив на інтереси пенсіонерів щодо підвищення розміру пенсії; Міністерства соціальної політики України щодо реалізації державної політики у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.
Проект акта за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище.

7. Позиція заінтересованих сторін
Реалізація акта матиме вплив на інтереси пенсіонерів щодо підвищення розміру пенсії; Міністерства соціальної політики України щодо реалізації державної політики у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування.
Прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін додається.
Проект акта стосується соціально-трудової сфери і прав осіб з інвалідністю та потребує погодження Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Конфедерацією роботодавців України, громадською спілкою „Всеукраїнське громадське об’єднання „Національна асамблея людей з інвалідністю України” та громадською організацією „Всеукраїнська організація „Союз осіб з інвалідністю України”.
Проект акта не стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує проведення консультацій з уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, відповідних органів місцевого самоврядування та Науковим комітетом Національної ради з питань розвитку науки і технологій.

8. Громадське обговорення
Проект акта буде розміщено на офіційному сайті Мінсоцполітики за адресою: http://www.msp.gov.ua/timeline/Proekti-normativnopravovih-aktiv.html для громадського обговорення.

9. Позиція заінтересованих органів
Проект акта потребує погодження Міністерством фінансів, Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Пенсійним фондом України.

10. Правова експертиза
Проект акта потребує проведення правової експертизи Міністерством юстиції. 

11. Запобігання дискримінації
У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект акта не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

111. Відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

12. Запобігання корупції
У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією. Проект акта не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

13. Прогноз результатів
Реалізацією акта буде визначено механізм проведення перерахунку раніше призначених пенсій відповідно до частини другої статті 42 Закону шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачені страхові внески, та який враховувався для обчислення пенсії.

 

Заступник Міністра
соціальної політики України                                                  Микола Шамбір

____  __________ 2019 р.

 

Статистика
Число посетителей сайта
Число просмотренных страниц
2019 Август
1508
44954

Медицинская помощь
2016-08-18 13:43:52
Лист Олівінського В.В.
2014-05-08 15:39:17
Лист Листраденкова П.С.
вх №213 від 07,05,2014
2014-05-08 15:37:41
Лист Арутюмова А.К.
вх № 214 від 07,05,2014
2014-03-07 17:31:50
Лист Жук Г.И.
2013-04-04 17:37:34
Лист Кияшко О.П.
вх 223 от 03,04,2013